کیت شکل های هندسی

35,000 تومان

کیت شکل های هندسی

کودکان خردسال بسیاري از مفاهیم درباره ي شکل ها و فضا را با حرکات بدنی خود در فضا کشف می کنند. در سنین بالاتر (سنین 3 تا 7) هر اندازه بچه ها با شکل هاي هندسی بازي کنند و یا خود این شکل ها را بسازند و بکشند بیشتر با ویژگی هاي این شکل ها آشنا می شوند. در این بسته قطعات شکل هاي هندسی مغناطیسی و وایت بورد مغناطیسی در اختیار دانش آموزان است و آنها به راحتی می توانند ترکیبی از شکل ها را بسازند و دوباره سازي کنند. سپس با روش هاي اندازه گیري طول و سطح آشنا شوند و در پایان چگونگی اندازه گیري محیط و مساحت را کشف کنند. چگونگی کار با این مجموعه در بروشور و کتاب ریاضی را با بازی بیاموزیم،به دقت شرح داده شده است.

هدف هاي آموزشی :

– آشنایی با شکل هاي هندسی

– شناخت ویژگی هاي هر یک از شکل هاي هندسی

– آشنایی با اندازه گیري طول و محیط شکل ها

– آشنایی با اندازه گیري سطح

– کشف قواعد محاسبه مساحت شکل ها

این بسته شامل قطعات زیر است :

  86-  قطعه مغناطیسی از شکل هاي هندسی

– طلق مدرج (سانتیمتري)

– برگه هاي چاپ شده از شکل هاي هندسی و غیرهندسی

– وایت بورد مغناطیسی

– کتاب “هندسه و شکل هاي هندسی”

 

در انبار موجود نمی باشد

شناسه محصول: 7127-1-1-1 دسته: