آموزش محور اعداد برای کودکان

25,000 تومان

محور اعداد 0 تا 100

در کتاب های درسی ریاضی دبستان، برای نمایش مفاهیم مختلف عدد از محور اعداد بسیار استفاده شده است. محور اعداد وسیله ای مناسب برای آموزش مفاهیم ریاضی است.

در محور اعداد “وایت بوردی” تقسیم های ده تایی با رنگ، مشخص شده است؛ ضمنا دانش آموزان می توانند با ماژیک وایت بورد روی محور اعداد بنویسند و هر وقت لازم بود نوشته را پاک کنند. دانش آموزان، به ویژه در نخستین سال های دبستان می توانند در کلاس درس و در منزل از آن استفاد هی فراوانی ببرند: اعداد را روی محور نمایش دهند، ترتیب اعداد را یاد بگیرند )دست ههای چندتایی را روی آنها نمایش دهند( و عمل های جمع، تفریق، ضرب و تقسیم را روی آن انجام دهند.

شناسه محصول: 7127-1-1-1-1 دسته: