مدت کارگاه :۳ جلسه ۴ ساعته

تعداد شرکت کننده : ۱۵ تا ۲۰ نفر

هزینه شرکت در کلاس:

مطالبی که در این کلاس به صورت عملی تدریس می‌شود:

  • تفکر ریاضی در دبستان چیستو چگونه می‌توانیم آن را به کودکان دبستانی آموزش دهیم؟
  • مشکلات کودکان در درک رابطه تساوی
  • رابطه ریاضی چیست و چگونه تفکر درباره این رابطه را آموزش دهیم؟
  • فرضیه سازی در ریاضیات : چگونه توانایی فرضیه سازی در ریاضیات را در کودکان رشد دهیم؟
  • نمایش فرضیه‌ها به صورت نمادین
  • فرضیه سازی و اثبات آن
  • درک عبارت منطقی : “اگر….آنگاه….” در کودکان دبستانی
  • نتیجه گیری