مدت کارگاه : ۲ جلسه ۳ ساعته

پیش نیاز : آگاهی از مراحل رشد (صفحات ۱۵ تا ۳۲ کتاب برنامه آموزش خلاق)

تعداد شرکت کننده : ۱۵ تا ۲۰ نفر

هزینه شرکت در کلاس:

مطالبی که در این کلاس به صورت عملی تدریس می‌شود:

 • بحث و بررسی “مهارت‌های فرآیندی” کودکان:
  • حل مساله :
   • برای کودکان چیست؟
   • راهبردهای حل مساله برای کودکان
   • حل مساله و کارهای روزمره و …
  • استدلال کردن:
   • برای کودکان استدلال کردن چیست؟
   • انواع استدلال در کودکان
   • استدلال کردن و کارهای روزمره
  • ارتباط با دیگران:
   • وسایل ایجاد ارتباط
   • نقش مربی یا مادر و پدر
   • استفاده از ابزارهای ریاضی برای ایجاد ارتباط
  • پیوند مطالب با یکدیگر:
   • پیوند بین واژه‌های ریاضی
   • پیوند بین محتوای ریاضی یک تجربه و آموزش آن
   • پیوند بین مولفه‌های ریاضی
   • پیوند بین کارهای روزمره و پیوند دادن مطالب
  • نمایش دادن تفکرات و ایده‌های ریاضی