کارگاه آموزش خلاق ریاضیات پیش دبستان ۳ تا ۷ سال

مدت کارگاه : ۳ جلسه ۴ ساعته

پیش نیاز : آگاهی از مراحل رشد (صفحات ۳۲-۱۵بنیان نظری کتاب برنامه آموزش خلاق)

تعداد شرکت کننده : ۱۰ تا ۱۵ نفر

هزینه شرکت در کلاس :

مطالبی که در این کلاس به صورت عملی تدریس می‌شود:

  • بحث و بررسی و تحلیل نظریه‌ها و پژوهش‌های جدید در مورد رشد شناختی و یادگیری مفاهیم ریاضی پیش دبستان.
  • مشخص کردن مفاهیم رشد شناختی و ریاضیات کودکان (۳ تا ۵ ساله) و (۵ تا ۷ ساله) و ارتباط بین این مفاهیم – نمایش و اجرای رویکردها و راهبردهای مربوط به این مفاهیم.
  • نمایش پیوستار رشدی مربوط به هر مفهوم با مثال‌های و این که چگونه تعیین می‌کنیم هر کودکی در چه قسمت از پیوستار رشدی قرار دارد.
  • تعیین یک پروژه عملی تدریس برای هر شرکت کننده در شش ماه آینده.