مدت کارگاه : ۳ جلسه ۴ ساعته

پیش نیاز: آگاهی از مراحل رشد- آگاهی از ریاضیات پیش از دبستان (ترجیحا شرکت در کارگاه “آموزش خلاق ریاضیات پیش دبستانی ۳ تا ۷ سال”)

تعداد شرکت کننده : ۱۰ تا ۱۵ نفر

هزینه شرکت در کلاس :

مطالبی که در این کلاس به صورت عملی تدریس می‌شود:

  • بحث و بررسی و تحلیل نظریه ها و رویکردهای آموزش ریاضیات دبستان در دهه‌های اخیر و ارتباط آن با نظریه‌های رشد.
  • مشخص کردن مفاهیم اساسی ریاضیات دبستان.
  • انواع شمارش و جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم و راهبردهایی که کودکان در حل مسایل به کار می‌برند.

چهارچوب‌های حل مساله : مدل سازی، استفاده از شمارش ، استفاده از جمع، تفریق، ضرب و تقسیم‌های کمکی

  • سازماندهی یک کلاس برای آموزش خلاق ریاضیات
  • راهبردهای گزارش نویسی
  • مشاهده تغییرات کودکان

مشاهده فیلم بخشی از کارگاه آموزش خلاق ریاضی