• کارگاه آموزش خلاق ریاضیات پیش دبستان ۳ تا ۷ سال

مدت کارگاه : ۳ جلسه ۴ ساعته

پیش نیاز : آگاهی از مراحل رشد (صفحات ۳۲-۱۵بنیان نظری کتاب برنامه آموزش خلاق)

تعداد شرکت کننده : ۱۰ تا ۱۵ نفر

هزینه شرکت در کلاس :

مطالبی که در این کلاس به صورت عملی تدریس می‌شود:

 • بحث و بررسی و تحلیل نظریه‌ها و پژوهش‌های جدید در مورد رشد شناختی و یادگیری مفاهیم ریاضی پیش دبستان.
 • مشخص کردن مفاهیم رشد شناختی و ریاضیات کودکان (۳ تا ۵ ساله) و (۵ تا ۷ ساله) و ارتباط بین این مفاهیم – نمایش و اجرای رویکردها و راهبردهای مربوط به این مفاهیم.
 • نمایش پیوستار رشدی مربوط به هر مفهوم با مثال‌های و این که چگونه تعیین می‌کنیم هر کودکی در چه قسمت از پیوستار رشدی قرار دارد.
 • تعیین یک پروژه عملی تدریس برای هر شرکت کننده در شش ماه آینده.

 

 • کارگاه تفکر خلاق در پیش از دبستان ۳ تا ۷ ساله

مدت کارگاه : ۲ جلسه ۳ ساعته

پیش نیاز : آگاهی از مراحل رشد (صفحات ۱۵ تا ۳۲ کتاب برنامه آموزش خلاق)

تعداد شرکت کننده : ۱۵ تا ۲۰ نفر

هزینه شرکت در کلاس:

مطالبی که در این کلاس به صورت عملی تدریس می‌شود:

 • بحث و بررسی “مهارت‌های فرآیندی” کودکان:
  • حل مساله :
   • برای کودکان چیست؟
   • راهبردهای حل مساله برای کودکان
   • حل مساله و کارهای روزمره و …
  • استدلال کردن:
   • برای کودکان استدلال کردن چیست؟
   • انواع استدلال در کودکان
   • استدلال کردن و کارهای روزمره
  • ارتباط با دیگران:
   • وسایل ایجاد ارتباط
   • نقش مربی یا مادر و پدر
   • استفاده از ابزارهای ریاضی برای ایجاد ارتباط
  • پیوند مطالب با یکدیگر:
   • پیوند بین واژه‌های ریاضی
   • پیوند بین محتوای ریاضی یک تجربه و آموزش آن
   • پیوند بین مولفه‌های ریاضی
   • پیوند بین کارهای روزمره و پیوند دادن مطالب
  • نمایش دادن تفکرات و ایده‌های ریاضی