مشاوره انتخاب کتاب و بازی‌های آموزشی برای کودکان

در این بخش به مادران و پدران، مربین و معلمان کمک می‌شود تا بتوانند بر حسب رشد هوشی کودکان ، کتاب یا وسیله و بازی مناسب برای کودکان و دانش آموزان انتخاب کنند.