• کارگاه آموزش خلاق ریاضیات دبستان

مدت کارگاه : ۳ جلسه ۴ ساعته

پیش نیاز: آگاهی از مراحل رشد- آگاهی از ریاضیات پیش از دبستان (ترجیحا شرکت در کارگاه “آموزش خلاق ریاضیات پیش دبستانی ۳ تا ۷ سال”)

تعداد شرکت کننده : ۱۰ تا ۱۵ نفر

هزینه شرکت در کلاس :

مطالبی که در این کلاس به صورت عملی تدریس می‌شود:

 • بحث و بررسی و تحلیل نظریه ها و رویکردهای آموزش ریاضیات دبستان در دهه‌های اخیر و ارتباط آن با نظریه‌های رشد.
 • مشخص کردن مفاهیم اساسی ریاضیات دبستان.
 • انواع شمارش و جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم و راهبردهایی که کودکان در حل مسایل به کار می‌برند.

چهارچوب‌های حل مساله : مدل سازی، استفاده از شمارش ، استفاده از جمع، تفریق، ضرب و تقسیم‌های کمکی

 • سازماندهی یک کلاس برای آموزش خلاق ریاضیات
 • راهبردهای گزارش نویسی
 • مشاهده تغییرات کودکان

 

 • کارگاه تفکر ریاضی در کودکان دبستان

مدت کارگاه :۳ جلسه ۴ ساعته

تعداد شرکت کننده : ۱۵ تا ۲۰ نفر

هزینه شرکت در کلاس:

مطالبی که در این کلاس به صورت عملی تدریس می‌شود:

 • تفکر ریاضی در دبستان چیستو چگونه می‌توانیم آن را به کودکان دبستانی آموزش دهیم؟
 • مشکلات کودکان در درک رابطه تساوی
 • رابطه ریاضی چیست و چگونه تفکر درباره این رابطه را آموزش دهیم؟
 • فرضیه سازی در ریاضیات : چگونه توانایی فرضیه سازی در ریاضیات را در کودکان رشد دهیم؟
 • نمایش فرضیه‌ها به صورت نمادین
 • فرضیه سازی و اثبات آن
 • درک عبارت منطقی : “اگر….آنگاه….” در کودکان دبستانی
 • نتیجه گیری